top of page

Market Research Group

Public·12 members
Towfiq Ahmed
Towfiq Ahmed

Mga Pabula Na May Aral


Mga Pabula na May Aral
Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kathang-isip lamang na kinapupulutan ng magandang aral. Mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan dito. Kung ang tawag sa manunulat ng maikling kwento ay "kwentista", "pabulista" naman ang tawag naman sa manunulat ng pabula.


Download: https://t.co/uvA9V6rcvW


Ang mga kwentong pabula ay karaniwang ginagamit bilang kwentong pambata kung saan ang mga tauhang hayop o bagay ay nagsasalita at binibigyang buhay na parang tao ng pabulista. Ang mga pabula ay naglalayong magbigay ng aral o moral lesson sa mga mambabasa sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga katangian, kilos, at saloobin ng mga tauhan sa kwento.


Sa artikulong ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga halimbawa ng pabula na may aral na maaari ninyong basahin at pag-aralan. Ang mga halimbawang ito ay mula sa iba't ibang pinagmulan, kabilang na ang mga pabula ni Aesop, isang kilalang pabulista mula sa Gresya. Sana ay magustuhan ninyo at matuto kayo sa mga kwentong ito.


Ang Lobo at ang Kambing
May isang lobo na nahulog sa tuyong balon. Sinikap niyang tumalon ng mataas upang makaahon ngunit ito'y bigo. Lubhang malalim ang balon na kanyang kinahulugan. Maya-maya'y dumating ang isang kambing na uhaw na uhaw. Narinig nito ang tinig ng lobo kaya siya'y agad na lumapit sa balon.


"Marami bang tubig sa loob ng balon?" tanong ng kambing sa lobo.


"Oo, napakarami!" ang pagsisinungaling naman na sagot ng lobo.


Dahil dito'y agad na tumalon ang kambing sa balon at doon niya nalaman na siya'y niloko lamang ng lobo.


"Ngayo'y pareho na tayong bilanggo ng balon na ito," ang sabi ng tusong lobo. "Mamamatay tayo sa uhaw at gutom dito," ang sabi ng kambing.


"Kung gusto mong makaalis dito, magtulungan tayo. Mayroon akong naisip na paraan kung papaano nating gagawin iyon," wika ng lobo.


"Papaano?" tanong ng kambing.


Ipinatong ng lobo ang mga paa sa katawan ng kambing. "Ako muna ang lalabas. Kapag nakalabas na ako, saka kita hahatakin pataas upang ikaw naman ang makalabas," pangako nito.


"Sige," ang sabi naman ng kambing.


Nakalabas nga ng balon ang lobo sa tulong ng kambing. Noong pagkakataon na ng kambing para tulungan ng lobo ay agad itong tumawa ng malakas. Sabay sabi ng, "Walang lobong manloloko kung walang kambing na magpapaloko."


Pagdaka'y naiwanan ang kambing na malungkot sa malalim na balon.


Aral:

  • Walang manloloko kung walang magpapaloko. Huwag agad magtiwala sa iba. Kilatisin at kilalanin muna ng isang tao bago pagkatiwalaan.
Ang kwentong ito ay mula sa [PABULA: Kahulugan, Elemento at Mga Halimbawa ng Pabula].


Ang Uwak na Nagpanggap
May isang uwak na nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. Pinagmasdan niya iyon at nasiyahan sa iba't ibang kulay na taglay nito.


"Kung maisusuot ko lang ang mga balahibong ito, siguradong magiging pinakamaganda at pinakamapaghangang uwak ako sa buong kagubatan," ang sabi niya sa sarili.


Kaya naman, isa-isang kinuha niya ang mga balahibo at isinabit niya sa kanyang sariling balahibo. Nang matapos niya, hinangaan niya ang kanyang sarili sa salamin ng tubig. "Wow! Ang ganda ko talaga!" ang bulalas niya.


Naisip niyang ipagmalaki ang kanyang bagong hitsura sa kanyang mga kapwa uwak. Kaya naman, lumipad siya papunta sa puno kung saan sila madalas magtipon. Ngunit sa halip na hangaan siya ng mga uwak, siya'y pinagtawanan at pinagtulungan nila. Pinagtabuyan nila siya at sinabing huwag na siyang bumalik pa.


Lumipad naman siya papunta sa pugaran ng mga pabo, umaasang tatanggapin siya doon. Ngunit laking gulat niya nang habulin siya ng mga pabo at saktan siya. Sinabi nila sa kanya na huwag na siyang magpakita pa sa kanila dahil hindi siya tunay na pabo.


Nawalan ng lakas ang uwak at nahulog siya sa lupa. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. "Sana hindi na lang ako nagpanggap na iba. Sana hindi ko na lang binalewala ang aking tunay na sarili," ang sabi niya habang umiiyak.


Aral:

  • Tanggapin at mahalin ang sariling katangian at kakayahan. Huwag magpanggap na iba para lang makakuha ng papuri o pansin. Maging totoo sa sarili at sa iba.
Ang kwentong ito ay mula sa [PABULA: Kahulugan, Elemento at Mga Halimbawa ng Pabula].


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page